www.samlil.co.il

סמליל

|

ברנדינג בעברית

סמליל header image 5

יוסף באו (2002-1920)

12 באפריל, 2010 · ניתן להגיב

יוסף באו נולד בקרקוב בשנת 1920. עם פרוץ המלחמה נקטעו לימודיו בחוג לאמנות באוניברסיטת קרקוב. עם כיבוש העיר גורש עם משפחתו לגטו, שם עבד בשרטוט מפות ובכתיבת שלטים במינהלת הגטו הגרמנית. ב-1942 שולח למחנה פלשוב, שם עבד בשרטוט, ובחשאי זייף תעודות ומסמכים לאסירי המחנה. נכלל ברשימת שינדלר (חתונתו עם אשתו רבקה מוצגת בסרט "רשימת שינדלר") […]

תגיות:   · · · · · · · ·