www.samlil.co.il

סמליל

|

ברנדינג בעברית

סמליל header image 5

המלצות לסוף השבוע

16 בפברואר, 2012 · ניתן להגיב

אגד תיור – מודעה, 1965 (איור: פאול קור, מקור: אורן פייט) אגד תיור – לוגו להקת הבלט היפנית – שער תכניה, יוני 1963 (עיצוב: דן ריזינגר, מקור: אורן פייט) להקת הבלט היפנית – פרט טיפוגרפיה, שער תכניה, יוני 1963 (עיצוב: דן ריזינגר, מקור: אורן פייט)

תגיות:   ·

פאול קור (2001-1926)

12 באפריל, 2010 · ניתן להגיב

פאול קורנובסקי נולד בפריז בשנת 1926. לאחר כיבוש צרפת על-ידי הנאצים ב-1941, עזבה המשפחה את פריז לכפר. האב נתפס בדרכו חזרה לעיר ושולח לאושוויץ, שם נרצח. קור ברח עם אמו ואחיו לאזור החופשי תחת ממשל וישי בדרום צרפת. לאחר שצייר גרפיטי מחאה, נעשה מבוקש על-ידי הנאצים והוברח עם אחיו בחשאי לשוויץ. לאחר המלחמה למד אמנות […]

תגיות:   · · · · · · · · · ·